Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phân Hữu Cơ Sinh Học Thanh Bình

  • Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phân Hữu Cơ Sinh Học Thanh Bình
  • Giám đốc: Ông Dương Hoàng Thanh
  • Nhóm ngành: Nông lâm nghiệp
  • Địa chỉ: Số 8, Đường Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Tp.HCM
  • Điện thoại: (08) 38966611, 38972272, 0909.370.579
  • Fax: (08) 37314729
  • Email: jemathanhbinh@gmail.com
  • Website: http://www.phanhuucosinhhocthanhbinh.com.vn
Ngành nghề chi tiết:

Công ty  Sản xuất Thương mại Phân Hữu cơ Sinh học THANH BÌNH  đã sản xuất và cung cấp hàng trăm ngàn tấn phân bón hữu cơ vi sinh và có nguồn gốc từ hữu cơ cho thị trường, với khối lượng hàng hóa năm sau nhiều hơn năm trước, đạt mức tăng trưởng bình quân từ 35-40%/năm, điều này đã minh chứng hiệu quả của các sản phẩm mang thương hiệu “TABIMIX”. 

Thông tin khác